جز عدالت چیزی ننگ مفاسد جامعه های فاسد الاقتصاد را برطرف نمی سازد.

امیرالمؤمنین(ع) می فرمود: «مبادا تصور کنید جامعه بدون اجرای عدالت اصلاح می شود. اصلاحات بدون اجرای عدالت (و بر اساس مکتب های اقتصاد سرمایه داری )، چیزی است که عاملان نفوذی استعمار دیکته می کنند و خواب و خیالی بیش نیست. «الرعیه لا یصلحها الا العدل» توده را جز اجرای عدالت، چیزی اصلاح نمی کند و جز عدالت چیزی ننگ مفاسد جامعه های فاسد الاقتصاد را برطرف نمی سازد.

/ 0 نظر / 24 بازدید