اگر به هنگام پایان کار بیش از این چیزی داشتم، خائنم

امیرالمؤمنین(ع) می فرمود: «من هنگامی که به حاکمیت شما رسیدم چند درهم و اندکی وسایل و کمی لباس مندرس که خانواده ام بافته اند داشتم ، حال اگر به هنگام پایان کار بیش از این چیزی داشتم، خائنم و به جامعه و مردم خیانت کرده ام».

/ 0 نظر / 25 بازدید