هدفمندی یارانه ها و آنچه که اتفاق می افتد؟

آنچه که اتفاق افتاد تصویب کلیات طرحی بود که در صورت غفلت از آن صدمات جبران ناپذیری را متوجه قشر آسیب پذیر می نماید0آزاد سازی اقتصاد که از دیر باز در اندیشه دولتمردان و تئوریسین اقتصادی نقش بسته بدون این طرح تقریبا غیر ممکن بوده و رقابت در عرصه های اقتصادی را با چالش های فراوانی روبرو می نماید0هیچکس مخالف اجرای صحیح و کارشناسی شده این طرح نبوده و آنچه که مورد بحث است چگونگی اجرای طرح در ابعاد وسیع آن و زمان اجرای آن میباشد0اینکه عده ای قلیل از مواهب خدادادی حامل های انرژی بدون حد وحصر برخوردار بوده و دیگرانی به حداقل آن بدلیل عدم برخورداری بسنده میکنند هر وجدانی را آزار میدهد0البته به نظر نگارنده اگر صاحبان ثروت مالیات خویش را بموقع و باندازه می پرداختند حقشان بود تا از امکانات فزاینده ای هم برخوردار میشدند و این بهره مندی به صلاح مستضعفین هم تمام میشد و هم اینکه خود ثروتمندان تشویق میشدند تا مالیات بیشتری بپردازند0ولی در حالتیکه متاسفانه در کشور اسلامی ایران مصداقهای مهم سرمایه گذاری رنگ باخته و سرمایه گذاری های معنوی و ملی و انسانی جای خود را به انباشت ثروت سپرده چاره ای جز هدفمندی یارانه ها نمی ماند0اگر سرمایه دار سرمایه گذاری را در ساختن جامعه ای امن و پویا میدانست غمی نبود وا اسف که سرمایه گذاری بهر نحو ممکن عادت و فرهنگ مردمان دیار عبودیت گشته است0

چگونه میتوان طرح را طوری پیش برد تا فقرا متضرر نشوند تشخیص اینکه چه کسانی مستحق پرداخت نقدی این طرحند و چه تضمینی وجود دارد که در مواقع بحران این پرداختها وتعهدات دولتها عملیاتی گردد سوالات اساسی است که بایستی پاسخ داده شود0خیلی از مستحقان را می شناسم که با اینکه مشکلات عدیده مالی دارند تا بحال بدلیل حجب وحیایی خاص به کمیته امداد مراجعه ننموده اند و در مقابل کسانی را شنیده ام که در عین برخورداری از کمیته امداد مستمری میگیرند0اینکه دولت با کوچکترین کسر بودجه و یا بحرانی اقتصادی و سیاسی و000از پرداخت نقدی یارانه سرباز زند محتمل بوده و این در وقتی خواهد بود که کمر مردمانی از بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی خم شده و برگشت قیمت به حالت قبل ممکن نمیباشد0

اینکه تغییر فرهنگ مصرف بدلیل عادات غیرصحیح و امکانات موجود قابل اصلاح بوده و در صورت محدودیت ممکن است عده ای خساراتی ببینند امری بدیهی است که برای روشن شدن مسئله مثالهایی می آورم0فرض نمائیم فردی صاحب ثروت در ویلا و یا برجی با امکانات عدیده با درب و پنچره های دو جداره و عایق های رطوبتی و برودتی در بهترین نقطه آب و هوایی می زید این فرد نیاز آنچنانی به گاز و تامین برق اضافی نداشته و براحتی میتواند بدون اینکه خود را با مشکل مواجه نماید بدون صرفه جویی هزینه های اضافی مصرف خویش را کاهش دهد ولی فقیری که خانه اش از هر گوشه ای درزهایی بزرگ داشته و توانایی پوشاندن آنها را ندارد هزینه سر سام آور گاز را چگونه بپردازد0آیا طراحان و تصویب کنندگان طرح ساعاتی را با فقرا زیسته و یا گذشته خود را در نظر آورده اند؟بر پایه آموزه های دینی مردم ایران خواهان صرفه جویی اند اما واقعا بعضا صرفه جویی امکان نداشته و بعضا مجبور به مصرف زیاد گشته اند0

مطلب مهم دیگر سطح در آمدی است که وقتی مصرف را عنوان می نمائیم مردم ایران را با کل دنیا می سنجیم ولی آیا کسی پیدا میشود تا این ملت را از لحاظ در آمدی با مردم همین کشورهای همسایه مقایسه کند0مثلا همیشه میگوئیم بنزین در فلان کشور با فلان قیمت فروخته میشود ولی آیا تا بحال گفته شده که در ترکیه در آمد یک راننده تاکسی و یا کارگر ساده چقدر است؟

/ 0 نظر / 19 بازدید