فرازی از گفته ی جناب حکیمی از کتاب منهای فقر

محمد رضا حکیمی از علمای دینی معاصر است که تعهد و تدین را در خود جمع آورده است . آخرین نوشته ی او بررسی موضوع فقر از نگاه کتاب و سنت است . فرازی از گفته ی جناب حکیمی از کتاب منهای فقر :

« عالِم راستین باید به حاکمان و حاکمیت های مدعی به سختی هشدار دهد و با فاصله های مالی و معیشتی و اختلاس های نجومی « که با خبران از احوال جامعه و مردم می دانند که سر از فوق جهنم در آورده است » بجنگد ...

/ 0 نظر / 21 بازدید