مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی

“ثروت کلان خصوصی،کجا می تواند مشروع باشد؟…
مگر موازین شرع ساییده شده و از کار افتاده است. مگر با مقداری که برخی از این متمکنان، وجوه می دهند، خرج مسجد و حسینیه می کنند، در نسبت با آنچه دارند و از خونِ جامعه مکیده اند، و از گرده محرمان کشیده اند، بریءالذمه می شوند؟…”
علامه محمدرضاحکیمی

/ 0 نظر / 22 بازدید