روزی می رسد که دوستداران موسوی به اتهام همصدایی احمدی نژاد با آنها مغضوب میگردند

 روزی را به یاد دارم که عده ای به بهانه یک انتقاد جزیی از آیت الله آذری قمی شدیدترین اتهامات از ناحیه جناح راست متوجه شان میگردید0اما روزی رسید که بزرگان جناح راست بالاترین حملات را متوجه آن مرحوم نمودند0وقتی هاشمی رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری جلوس نمود و شروع به خصوصی سازی به روش سرمایه داری نوین و با برنامه بانک جهانی نمود کروبی و یاران منتقد دولت شدند و از مجلس و دولت بتوسط هاشمی و با عصای عبداله نوری حذف گردیدند و موسوی فرصت خدمت نیافت0اما روزی فرا رسید هاشمی به جهت منافعش و یا حداقل عدم پیروزی احمدی نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری جانب موسوی را گرفت و کسانی که منتقدین هاشمی را گناهکارانی بزرگ می شمردند در مقابل هاشمی صف آرایی نمودند و بر منتقدین منصف قبلی هاشمی بدلیل عدم رویارویی در مقابل هاشمی تاختند0انتخابات دوم خرداد 76فرا رسد نمیشد از ناطق نوری ایراد جزیی گرفت0فضا را آماده پیروزی اش نموده بودند وقتی میخواستی انتقادی نمایی از نهادها و مراکز دولتی حذف می گردیدی و ضد ولایت فقیه نام می گرفتی و تکلیفت را معلوم میکردند0سالها بعد از خواب بیدار شدند و گفتند ناطق نوری چگونه می زید و فرزندانش فلان جورند0خلاصه آقایان حداقل 10سال بعد از خواب بیدار میشوند و ما باید بسوزیم و بسازیم تا 10سالدیگر اینان بدانند چه اتفاقی می افتد آن روز یکی از کسانی را دیدم که از اول در راه جناح راست قدم برداشته و خود و خانواده اش در راستای اهداف این جناح پیشگام بوده اند به من می گفت اعتراف میکنم که شما گامها از ما جلوتر بوده و حرکت کرده اید0البته ناطق حمایت ناطق نوری از موسوی هم بهمان دلیلی بود که برای این جانبداری از ناحیه هاشمی عنوان گردید0ترس نگارنده آن است که چند سال دیگر که احمدی نژاد صراحتا در مقابل جناح راست قرار خواهد گرفت ما را به جرم قرار گرفتن با احمدی نژاد در یک سو محاکمه و مواخذه نمایند0
/ 0 نظر / 17 بازدید