ریشه ی انسان، چیزی نیست جز خود انسان.

تئوری، زمانی قادر است توده ها را دریابد که به انسان بپردازد؛
و زمانی به انسان می پردازد که رادیکال شود.
رادیکال بودن، یعنی دست به ریشه بردن؛
و ریشه ی انسان، چیزی نیست جز خود انسان.

• کارل مارکس /نقد فلسفه هگل

/ 0 نظر / 55 بازدید