رضا زاده پهلوان است یا000

مدتها بود که میخواستم به کسانی چون رضا زاده حرفهایی در قالب نامه مقاله و یا 000بنگارم0شک هایی نسبت به حضور و وجود ایشان در قالب قهرمانی و پهلوانی نموده بودم که در چند روز گذشته با افشاگری های یک وزنه بردار ظنم به یقین مبدل گشت0روزی را بیاد می آورم که رضا زاده اولین قهرمانی جهانی را کسب کرده بود و رسانه به اصطلاح ملی مصاحبه ای با ایشان ترتیب داده بود در آن گفتگو حداکثر خواسته ایشان استخدام در یک شغل دولتی بود0بعدها این چهره ساده و بی ادعا با خط دهی ویژه ای وارد بازی پیچیده ای گردیده و با مانور روی این خبر که ترکها با پیشنهاد 8میلیارد تومانی خواهان جذب وی میباشند حساب ویژه ای را برای خود باز نموده و با تبلیغات گسترده رسانه ای که با پول بیت المال اداره میگردد چندین برابر این رقم را در داخل کشور کاسب گردید0هدایای ویژه ای که نهادها و سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی برای ایشان تدارک می دیدند اگر جمع زده میشد میلیاردها عواید برای ایشان بهمراه آورد0طوریکه شهردار وقت تهران و رئیس دولت فعلی نیز در آن زمان وارد گود گردیده و با اهدای بهترین خودرو به ایشان سفره خالی مستمند دیگری را پر نمود0مادر رضا زاده در آن زمان در مصاحبه ای اعلام نمود که پسرم با رقم پیشنهادی ترکها می توانست اردبیل را خریده و صاحب گردد0قهرمان به ظاهر ساده لوح طوری در میادین بین المللی و ملی حاضر میگردید که گویی دکتری ارتباطات و تبلیغات را از بزرگترین دانشگاههای جهان اخذ نموده بود0استفاده از نمادهای مذهبی و ملی و تصاویر و نوشتجات مناسبتی و معنوی جز اساسی ترین برنامه های ایشان گردیده و وارد فاز های سیاسی نیز گردید0ایشان طوری در قضیه دعوت ترکها طلبکار نظام شده بود که اگر کل ایران را هم می بلعید رضایت نمی داد0و کسی پیدا نشد به ایشان همان حرفی را بزند که محسنی اژه ای در جریان محاکمه شهردار تهران به کرباسچی زد0محسنی اژه ای در آن زمان به کرباسچی گوشزد حماسه رزمندگان را نموده و گفته بود که رزمندگان و ایثارگران از مدیران شما که برای ساختن تهران حقوق میلیونی می گیرند چه کم داشتند که چشم داشتی به مال دنیا نداشته و حماسه آفریدند0هر از چند گاهی که رضا زاده را غرق و مست در دریافت جوایز ویژه می یافتم به یاد ایامی می افتادم که بسیجیان 13ساله بدون هیچ گونه چشم داشتی در میان خون و آتش ایستادند و حماسه ها آفریدند0کسانی را در جنگ دیدم که رضا زاده حتی به اندازه یک هزارم ایشان نبود0آیا رضا زاده پهلوان بود یا آنان؟اگر رضا زاده مستحق دریافت جوایز و عناوین ویژه بود آنانکه جان دادند و دم بر نیاوردند هزار برابر بیشتر استحقاقش را داشتند0یقین دارم که رضا زاده حتی یک ساعت نمی توانست در میان خون و آتش دوام آورد0مدیران بی کفایت ورزش کشور 2بار رضا زاده را از سقوط نجات دادند و با این میلیادر امروز!معامله کردند یکبار موقعیکه از میان 10ورزشکار 9وزنه بردار دوپینگی در آمدند و تنها مورد ایشان کتمان گردید و بار دوم موقعی بود که بعد از 9ماه تمرین با بهانه هایی واهی همچون خطر سلامتی ایشان از حضور ایشان در مسابقات جهانی ممانعت بعمل آمد و افتضاح دوپینگ نمودنشان لاپوشانی شد0لابی های گسترده ای که در قضیه انتخابات هم از وی سود جویی نمودند پولدار کنونی را نشانه گرفته اند تا وی را بر کرسی های ریاست ورزش بنشانند0

/ 0 نظر / 17 بازدید