«اگر شام امشب رامی داشتیم، شمشیرم را نمی فروختم»

امیرالمؤمنین(ع) همیشه مانند یک کارگر پرکار کار می کرد، و از زحمت خود نخلستان هایی پدید آورده بود. هنگامی که درآمد این نخلها را می آورند (و گاه مبلغ زیادی هم می شد) همه را به مستمندان و نداران می داد و سپس به بازار می رفت و شمشیر خود را برای فروش عرضه می کرد و می فرمود: «اگر شام امشب رامی داشتیم، شمشیرم را نمی فروختم»

/ 0 نظر / 30 بازدید