چرا مردم از برخی از خواص حمایت میکنند

این مطلب را می نویسم تا همگان و نسل سوم انقلاب در جریان مقداری از مسائل قرار گرفته و بدانند که حمایت مردم از برخی از خواص بدلیل سابقه آنان بوده و مردم وامدار کسی نیستند0کشور اسلامی در دوران امام راحل شور و حال دیگری داشت با اشارت امام جبهه ها پر میشد و ملت به استقبال خون و شهادت می رفتند و جوانان گوی سبقت را در شهادت طلبی از همدیگر می ربودند یادم می آید در آخرین اعزامم به جبهه که 16سال داشتم در مواجهه با نوجوانان کم سن و سال خجل میشدم که از همه بزرگترم0نخست وزیر امام با مشکلات اقتصادی سیاسی و معیشتی و نیازهای جنگ مبارزه نموده و از عهده مصائب بخوبی برآمدند0به چند نکته از آنچه که مردم از برخی از خواص در اذهان خویش دارند اشارتی میگردد تا جواب سوال فوق برای نسل سوم انقلاب معین گردیده و خلط مبحث نگردد0بدلیل خصیصه های ذکر شده فوق در مهندس موسوی بود که رزمندگان تصویری زیبا از ایشان در خاطر دارند او که حامی فقرا و مستضعفان بود در هنگام آزادسازی اقتصاد توسط هاشمی رفسنجانی با وی مشارکت ننموده و از قدرت کناره گیری نمود0کروبی هم که بیشترین احکام مسئولیتی را از امام گرفته و اولین شخصی بود که در مقابل مرحوم منتظری موضع گیری صریح نموده بود با دیدن اوضاع خصوصی سازی به روش هاشمی که نوعی اختصاصی سازی بود ساکت ننشسته و در مقابل ایشان سرسختانه ایستاد و این در حالی بود که دولتمردان کنونی با عافیت طلبی غریبی نه تنها ساکت ماندند که عملکرد هاشمی را صددرصد تائید نمودند0ثمره دوران دولت سازندگی ترویج مال اندوزی بود و به حاشیه رانده شدن ساده زیستی0(چنانچه در آن زمان با مقالاتی آتشین این مطالب را گوشزد کرده و در بولتن دانشگاه به سمع دانشجویان می رساندم)البته اینکه بعضی ائتلافها به سبب برخی الزامات صورت می پذیرد نباید جوانان و نسل سوم انقلاب را به اشتباه اندازد0صراحتا می گویم که موسوی و خاتمی و کروبی جز اولین کسانی بودند که ملی مذهبی ها و لیبرالها را مورد تخطئه قرار داده و از خود راندند و این در حالی بود که متاسفانه هاشمی رفسنجانی به سبب روحیه خاص خویش وسط ریسمان را چسبیده و با موضع گیریهای دو پهلوی خویش نخواست در میان هیچ گروهی مغضوب گردد و این جز خصلتهای این مرد است چرا که چنانچه در زمان ریاست جمهوری اش دوست داشت بنام امیر کبیر نامیده شود میخواهد در تاریخ ماندگار گردد0در آن هنگامی که به اصطلاح چپی ها و امثال کروبی و 000با سیاستهای هاشمی مخالفت کرده و تاوان داده و از دولت و مجلس و قضائیه حذف میشدند روزنامه رسالت (ارگان رسمی جناح راست و به امروزی اصولگرا)تفکری ضد افکار امام راحل ترویج نموده و سرمایه داری و مال اندوزی را تبلیغ می نمود و صراحتا تذکر میداد که یک مسلمان میتواند زندگی اشرافی آنچنانی داشته باشد و این با روح اسلام منافاتی ندارد0

/ 0 نظر / 16 بازدید