چرا مخالف خصوصی سازی در ایران بوده ام

 بنابه دلایلی خصوصی سازی در ایران دردی را دوا نمیکند0خصوصی سازی که ساز و برگ خاص خود را داراست در مملکت ما موضوعیت نداشته و به تعبیری اختصاصی سازی بوده و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و بیت المال مسلمین وارد می نماید0زمانی در دولت سازندگی به اسم خصوصی سازی کارخانجات و شرکتها را به حراج گذاشته و کسی رسیدگی ننمود که خریداری کارخانه ای را به مبلغ ضایعات کارخانه خریداری نموده است0آقای موسوی هم که در زمان جنگ هم از طرف عده ای برای تبدیل اقتصاد دولتی که لازمه جنگ بود به اقتصاد سرمایه داری تحت فشار بود و مقاومت میکرد و بهمین سبب حذف گردیده و وادار به سکوت شد0موسوی در مناظره با محسن رضایی اعلام نمودند که چون نهاد سازی در جهت رسیدگی به خصوصی سازی صورت نگرفته مخالف اجرای سیاستهای اصل 44 به شکل اجرا شده بوده است0و واقع هم اینستکه نهادهای حسابرسی و حسابداری و نظارتی بهمراه بورسی قدرتمند در این جهت شکل نگرفته و دولت مجبور شده برای فرار به جلو و اجرای سیاستهای اصل44 مراکز دولتی را به گونه ای خصوصی سازی نماید که دولت خریدار اموال دولتی باشد0مثلا نهادهای دولتی بمانند بیمه بانکی را می خرد و یا بانکی سهام بیمه ای را طالب میگردد0
/ 0 نظر / 18 بازدید