می خواهیم جامعه نوینی بر پا کنیم.

هدف ما ایجاد تغییرات در مالکیت خصوصی نیست، بلکه برانداختن آن است، ما خواستار لاپوشانی تضادهای طبقاتی نیستیم، بلکه خواستار برانداختن طبقات هستیم، ما نمی خواهیم جامعه موجود را بهبود دهیم، بلکه می خواهیم جامعه نوینی بر پا کنیم.

" کـارل مـارکـس و فـردریش انگلـس "

/ 0 نظر / 23 بازدید